Karwia , woj.pomorskie

Menu

I. Informacje ogólne

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu.Umowa pomiędzy klientem a właścicielem lokalu zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji.

 II.Zasady rezerwacji

Rezerwacja (30% kwoty wynajmu) jest skuteczna z chwilą uznania rachunku bankowego właściciela lokalu. Pozostałą należność za pobyt należy uiścić niezwłocznie w dniu przyjazdu. Pobierana jest również kaucja w wysokości 500zł. ,która jest zwracana w dniu wyjazdu klienta.

III. Anulowanie rezerwacji

W przypadku anulowania przyjazdu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Wyjątkiem od tej reguły będzie sytuacja, gdy klient wskaże nowego klienta na pobyt w tym samym terminie.W takim przypadku Klient otrzyma zwrot wpłaconego zadatku , nie wcześniej niż 7 dni po zakończeniu wynajmu osobie wskazanej. Nowy klient przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy.

IV. Warunki najmu

1.Cena podana w opisie apartamentu obejmuje opłaty za media(prąd, woda, ogrzewanie w sezonie grzewczym)pościel i ręczniki(jeden komplet dla każdej zgłoszonej w rezerwacji osoby) oraz sprzątanie końcowe .Obowiązująca opłata klimatyczna wliczona jest do kwoty należności za pobyt.Nie wystawiamy faktur.

2.Odbiór kluczy oraz pilota do bramy wjazdowej-przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z właścicielem lokalu ( w przedziale godzinowym 14.00-17.00). Doba lokalowa rozpoczyna się od godz.14:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godz.11:00 w dniu wyjazdu, chyba że uzgodniono inaczej. Kaucja w wysokości 500zł zostaje pobrana pierwszego dnia i zwrócona gościowi ostatniego dnia pobytu, po przyjęciu apartamentu bez uwag.

3.Klient zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od właściciela lokalu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.

4.Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić właściciela lokalu o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela lokalu na szkodę.

5.Klient może korzystać z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem ani też udostępniać osobom trzecim.

6. Klient odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone w wyposażeniu lokalu i w samym lokalu oraz zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić osobę właściciela lokalu o wszelkich szkodach, zobowiązuje się także do ich pokrycia najpóźniej w dniu wyjazdu. Zasadę tą stosuje się także w przypadku zgubionych kluczy od lokalu lub pilota do bramy wjazdowej.

7. Klient nie może dokonywać żadnych zmian ani przeróbek w lokalu.

8.Zabrania się korzystania z wszelkich urządzeń elektrycznych nie będących na wyposażeniu apartamentu (dmuchawy, grzejniki, wentylatory ,grille itp.)

9.Na terenie posesji obowiązuje zakaz grillowania

 

V. Zasady obowiązujące podczas pobytu

1.Liczba osób mających zamieszkać w lokalu jest ograniczona do liczby podanej podczas rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania właściciela lokalu o jakiejkolwiek zmianie tej liczby.

2.Każdy z klientów zobowiązany jest do poszanowania mienia właściciela apartamentu oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad porządku publicznego. W przypadku stwierdzenia dewastacji lub rażącego naruszania porządku publicznego, właściciel ma prawo i obowiązek interweniować, aż do natychmiastowego zerwania umowy włącznie. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia  apartamentu, dokładnego zamykania drzwi wejściowych oraz okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz starannego przechowywania kluczy bez dostępu do nich osób postronnych.

3.Wcześniejszy,nieuzgodniony wyjazd klienta bez przekazania (odbioru) apartamentu , spowoduje roszczenia ze strony właściciela lokalu.

4.Do apartamentu przynależy jedno miejsce parkingowe oznaczone nr  5 .

5.Za przerwy w dostawach mediów właściciel nie ponosi odpowiedzialności.

6. W lokalu obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA TYTONIU oraz przebywania zwierząt.

 

Galeria obiektu:

Opinie o obiekcie:

avatar

To już nasz kolejny pobyt w tym apartamencie. Miejsce naprawdę super, pod każdym względem, począwszy od lokalizacji (blisko morza, z dala od zgiełku, ale obok piekarni oraz świetnej knajpki) przez wystroj i wyposażenie,a skończywszy na przesympatycznym Gospodarzu. Polcecamy z całego serca! Z pewnością tam wrócimy!
więcej

My na mapie:

Kontakt:

tel: + 48 503 196 884

Wojska Polskiego 79

84-105 Karwia